22 april 2020

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen weer open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 1. Heeft u nu corona?
 2. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 3. Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 4. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 5. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 6. Bent u in thuisisolatie?
 7. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u op bovenstaande vragen ‘nee’ heeft geantwoord dan zien wij u heel graag weer in onze praktijk. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen en onze wachtkamer is ingericht met 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen. Tevens hebben wij een ingang en een aparte uitgang, waardoor patiënten elkaar niet hoeven tegen te komen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het betreden van de praktijk de volgende huisregels in acht te nemen:

 1. Kom alstublieft niet te vroeg; de praktijk mag pas 1 minuut voor de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten, bijvoorbeeld in de auto. Graag ook buiten de praktijk de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.
 2. Bij binnenkomst graag onmiddellijk de handen met alcohol desinfecteren en de vingers in elkaar haken zoals aangegeven op de instructieposter bij de ingang van onze praktijk.
 3. Het aanmeldscherm in de wachtkamer is niet in gebruik, graag aanmelden bij de balie.
 4. In de wachtruimte zullen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. De zitplaatsen zijn duidelijk aangegeven. Indien alle zitplaatsen bezet zijn, verzoeken wij u vriendelijk om buiten te wachten.
 5. Alleen de patiënt met een afspraak mag de praktijk betreden. Begeleider(s), familieleden en/of anderen mogen niet mee naar binnen. Indien u vragen heeft over de behandeling verzoeken wij u uw vragen schriftelijk aan uw kind mee te geven, zodat wij daarop kunnen antwoorden. Indien nodig neemt de orthodontist telefonisch of per mail contact met u op.
 6. Uitsluitend patiënten die een eerste consult of een behandelplan bespreking hebben mogen maximaal 1 begeleider/ouder meenemen. Alleen de patiënt mag zich aanmelden en plaatsnemen in onze wachtkamer, de ouder/begeleider wordt verzocht buiten te wachten. Zodra uw kind aan de beurt is, zullen we u ook komen halen. Wij hebben een aparte ruimte waar het eerste consult en de behandelplan besprekingen met begeleider op 1,5 m afstand gedaan kan worden.
 7. Kom alstublieft met lege handen naar de praktijk. Laat mobiel en tas thuis of in de auto. Doe de beugel in en laat het beugelbakje thuis. Er is geen mogelijkheid om iets in de hand te houden of neer te leggen tijdens het bezoek aan de praktijk.
 8. Het is onmogelijk de tanden te poetsen in de praktijk, graag thuis al grondig de tanden poetsen.
 9. Het patiënten toilet is afgesloten, graag uw begrip hiervoor.
 10. Verlaat na uw behandeling de praktijk via de uitgang. U kunt dus niet terug naar de wachtkamer, wij nemen contact met u op voor het maken van een vervolgafspraak.
 11. Wij verzoeken u vriendelijk om, in ieders belang, de aanwijzingen van ons personeel op te volgen.

Wij danken u heel hartelijk voor uw begrip en medewerking. Wij zullen u ontvangen met een glimlach en kijken ernaar uit om u (weer) te zien!

Met vriendelijke groeten, Team Orthodontiepraktijk Verburgh

M. Verburgh, orthodontist