Hoe gaan we te werk

Wanneer er bij de behandelingen een sterretje staat weergegeven, worden de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Deze zullen wij apart vermelden in uw persoonlijke begroting en indien gewenst toelichten tijdens stap twee van de behandeling. 

Het kan voorkomen dat de standaard tarieven worden bijgesteld als gevolg van de zorgzwaarte of andere bijzondere omstandigheden. In dit geval zal er gebruik worden gemaakt van de, door adviserend tandartsen en hoogleraren orthodontie opgestelde, indicatieve lijst. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandelingen, waarbij de kaakstand operatief wordt gecorrigeerd. Dit komt echter maar in een beperkt aantal gevallen voor. 

Voordat we van start gaan met de behandeling ontvangt u van ons een schriftelijke kostenbegroting voor de gehele behandeling. En alleen met uw toestemming gaan we met uw behandelplan van start.

Vergoeding zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vergoeden orthodontie behandelingen zeer verschillend, voornamelijk in het aanvullende deel. Wij adviseren u dan ook om van tevoren even goed te informeren naar de mogelijkheden. Websites die u kunt raadplegen zijn: www.orthodontist.nl, www.kiesbeter.nl, www.verzekeringssite.nl, www.independer.nl.