Wanneer u een orthodontische behandeling overweegt, voor uzelf of voor uw kind, en u heeft een doorverwijzing van uw tandarts ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven bij onze praktijk en een eerste afspraak maken. Tijdens deze zogenaamde intake brengen we uw gebitssituatie in beeld en is er natuurlijk ruimte om nader kennis te maken. Aan de hand van dit gesprek kunnen wij beoordelen of en hoe wij u of uw zoon/dochter het beste kunnen helpen. Daarop volgen twee nieuwe afspraken om alle benodigde informatie te verzamelen en uiteindelijk het orthodontische behandelplan en de begroting van de bijbehorende kosten te bespreken. Wanneer u hiermee instemd gaan we zo snel mogelijk aan de slag met uw visitekaartje: die stralende lach!

Hier volgen alle stappen op een rij:

Stap 1: Intake gesprek

Na kennis gemaakt te hebben bekijken we gedurende dit eerste gesprek of en hoe zinvol een orthodontische behandeling is. We stellen vast of het om een functioneel probleem gaat of om een vraag op esthetisch vlak. Ook maken we een inschatting van hoe het gebit in de toekomst zal ontwikkelen indien er geen behandeling plaatsvindt. We brengen de voordelen van een behandelplan in beeld en zullen bepalen wanneer de beste periode is om aan een behandeling te beginnen. In het geval van een kind kan het bijvoorbeeld raadzaam zijn om het wisselen van tanden of een mogelijke groeispurt af te wachten voor de start van het persoonlijke plan. Wanneer we deze aspecten goed in kaart hebben en de informatie is voor iedereen duidelijk en akkoord, dan volgt een tweede afspraak en gaan we over tot het verzamelen van alle benodigde informatie.

 

Stap 2: Onderzoek en behandelplan

Gedurende deze tweede afspraak verzamelen we alle informatie die we nodig hebben om tot een persoonlijk behandelplan te komen. We maken een afdruk van het gebit, welke middels een scan digitaal wordt gemaakt. Ook nemen we licht- en röntgenfoto’s van het gezicht, de tanden en de kiezen. Na het bestuderen van alle data en gegevens zal de orthodontist tot een definitief behandelplan komen en deze met u (en uw kind) doornemen. Het behandelplan kan bestaan uit één of meerdere verschillende behandelmethoden, deze zullen uitgebreid met u besproken worden zodat de voor- en eventuele nadelen u duidelijk worden. Ook zal er een indicatie worden gegeven van de duur van de behandeling(en). Gemiddeld duurt een orthodontistisch behandelplan 2,5 jaar, maar dit is geheel afhankelijk van de gebitssituatie, de ontwikkeling van het gebit en een stukje persoonlijke inzet. We sluiten het gesprek af met een indicatief kostenoverzicht. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen. Pas als u tevreden bent met het voorgestelde plan, zullen we de behandeling in gang zetten.

 

Stap 3: De behandeling

Behandeling kinderen

Er zijn natuurlijk verschillende behandelingen mogelijk, maar een veel voorkomende behandeling bij kinderen is een twee-fasen behandeling. Hierbij wordt eerst de groei van de kaken gereguleerd (fase 1), gevolgd door het rechtzetten en passend maken van de tanden en kiezen (fase 2).

Wanneer de beugel geplaatst is vindt er elke 4 tot 6 weken een controle plaats. Tijdens deze controle wordt de beugel bijgesteld om de beoogde verandering van het gebit te bereiken. Om welke beugel het gaat, hangt af van uw persoonlijke situatie en eerder opgestelde behandelplan. Er zijn vaste, uitneembare en onzichtbare beugels.

Behandeling volwassenen

Een afwijkende tand- en/of kaakstand kan in principe op elke leeftijd behandeld worden en een volwassene met een beugel is tegenwoordig een volledig geaccepteerd beeld. U bent dus nooit te oud voor een beugel!

Redenen om een orthodontistische behandeling te overwegen zijn:

  • Een toegenomen scheefstand van tanden en/of kiezen waardoor een optimale reiniging van het gebit niet mogelijk is en er een verhoogde kans op tandvleesproblemen ontstaat.
  • Een afwijkende kaakstand die functionele problemen veroorzaakt bij het kauwen, af bijten of die zelfs verlies van tanden veroorzaakt. Hierbij is meestal een orthodontische-chirurgische behandeling nodig. Na een consult zullen de orthodontist en een kaakchirurg dan een gezamenlijk plan opstellen.
  • Voorbereiding op het plaatsen van implantaten of kroon- en brugwerk.
  • Esthetische redenen.

 

Stap 4: Resultaat en nazorg

Wanneer de behandeling ten einde komt en het gewenste resultaat is behaald, willen we dit resultaat natuurlijk vasthouden. We gaan de stand van de tanden dan ook stabiliseren. Hiermee gaan we de laatste fase in, de zogenaamde retentiefase. Het stabiliseren van het gebit gebeurt middels een retentiebeugel. Dit kan een vaste retentiespalk zijn of een uitneembaar retentieplaatje.

 

De verschillende beugels

Deze Essix retentiebeugel is uitneembaar en bestaat uit een doorzichtig kapje dat de stand van de tanden en kiezen recht en op zijn plaats houdt. De tanden, kiezen en een gedeelte van het tandvlees worden hierbij bedenkt om een goede houvast te hebben. Deze retentiebeugel wordt vaak gebruikt in combinatie met vaste retentiespalkjes of wanneer er juist geen spalkje geplaatst kan worden. Een bijkomend voordeel aan dit kapje is het beschermen van de tanden bij tandenknarsen, het gaat slijtage tegen. Wanneer u voor controle gaat bij uw tandarts, neem de Essix dan altijd mee. Gaat de retentiebeugel kapot of bent u of uw kind hem kwijt geraakt, neem dan direct contact met ons op. 

Wanneer u graag iets aan de stand van uw tanden wilt doen, maar het u om welke reden dan ook tegen staat om deze in het zicht te hebben, maak dan kennis met de Invisalign beugel. Dit is een onzichtbare beugel, gemaakt van een ultradun transparant kunststof. Hierdoor is de beugel nauwelijks zichtbaar. Deze behandeling is vrijwel pijnloos en bestaat uit een serie onzichtbare “hoesjes” (aligners) welke u om de 10 tot 14 dagen vervangt. Bij elke nieuwe aligner wordt toegewerkt naar de gewenste positie. Middels slimme software wordt er een volledig persoonlijk en digitaal behandelplan gemaakt. En kunnen we vooraf al het digitale eindresultaat laten zien. 

Lees meer over Invisalign

In sommige gevallen is een retentiespalk niet voldoende of wordt niet het gehele gebit ermee recht en passend gehouden. In deze situatie wordt er een (extra) retentieplaatje geplaatst. Zo’n retentieplaatje is uitneembaar en moet blijvend gedragen worden. In het begin zoveel mogelijk en in een later stadium alleen ‘s nachts.

Een retentiespalk is een vaste oplossing. Hierbij wordt een onzichtbaar spalkje achter de tanden geplakt, waardoor de boven- en onder voortanden gedurende de rest van het leven mooi recht blijven staan. Deze spalken worden na plaatsing diverse keren gecontroleerd. Er wordt dan bekeken of de spalken nog goed vastzitten en of de tanden nog mooi recht staan. Wanneer deze controles voorbij zijn adviseren wij u om elk half jaar naar de eigen tandarts te gaan voor controle. Zit er een spalk los, maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak met ons zodat wij deze weer op de juiste manier vast kunnen zetten. 

Een enkele keer gebeurt het dat tanden met een vaste spalk toch van stand veranderen, dit kan een gevolg zijn van een verbogen spalk of een spalk waar op een andere manier spanning op is gekomen. Neem ook dan contact met ons op, wij zullen het spalkje dan vervangen.